Tarım, Hayvancılık

Tarım, Hayvancılık

0 1688
Bu bir gönül işi... Türkiye’nin ilk ekolojik çiftliklerinden birini Aydın Kuşadası Davutlar Köyü’nde kuran Gürsel Tonbul işine gönlünü vermiş. 2000 dekarlık alanda birbirini besleyen...

0 1736
Tersine göç başladı. Büyük kentlerde yaşayan mutsuz insanlar mutluluğu doğada bulmak için kırsala göçüyor. Kimileri emeklilik günlerini rahat yaşamayı hayal ediyor. Kimileri ise göçtüğü...

0 634
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2014 yılını "Uluslararası Aile Tarımı Yılı" ilan etti. Dünyada aile tarımına önem veriliyor gibi görünse de alınan...

0 641
İstanbul, 18. IFOAM Dünya Organik Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor!  13- 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek kongre hakkında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Eş Genel Başkanı...

0 511
IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu) 18. Dünya Organik Kongresi 13 - 15 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da... IFOAM, 150'den fazla ülkede üyeleri bulunan bir çatı yapı ve...

0 585
Türkiye, Tarım ve İklim Değişikliği Rüzgâr Ektik, Ne Biçeceğiz? İklim Değişikliği, bu yıl tarım sektöründe de etkisini hissettirdi. Peki Türkiye; kamu yönetiminden çiftçisine, gıda firmalarından sadece...

0 887
Bütüncül Yönetim, iklim değişikliği, çölleşme, doğal kaynakların tüketimi, aşırı şehirleşme gibi sorunlara karşı çözüm arayışlarımızda çok somut bir yöntem sunan yaklaşım. Bütüncül Yönetim'in bize nasıl...

0 728
Anadolu Meraları, ekosistemlerin insan aktiviteleriyle nasıl onarılabileceğini ve bunu yaparken küçük üreticinin, hayvancılıkla veya ziraatle ilgilenen insanların refahının nasıl arttırılabileceğini, toplumsal yapının nasıl güçlendirebileceğini...

0 647
8 Temmuz 2014 günü Tarım Komisyonu’nda görüşülen Elektrik Piyasası Kanunu ile “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” zeytin ve zeytinyağı...

0 671
Organik sertifikalı üretim nedir? Kimyasal gübre ve tarım ilaçları doğaya nasıl zarar veriyor?  Organik üretim kuralları tüketici tarafından belirlenen bir üretim şekliyken, konvansiyonel tarım kuralları...

SOSYAL PAYLAŞIM